UA-74111197-1

Misija

 • U suradnji s osnivačem, u okviru prenesenih ovlasti i djelovanja, osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti-gospodarenje komunalnim otpadom, održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina, održavanje groblja i ostalih povjerenih nam poslova i aktivnosti.
 • Uspostaviti kvalitetnu međusobnu komunikaciju sa sadašnjim i potencijalnim korisnicima naših usluga, djelatnicima poduzeća, lokalnom zajednicom i širom javnošću.
 • Zadovoljiti potrebe građana kvalitetnim pružanjem komunalnih i drugih usluga koje naše Društvo pruža u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima, uz maksimalno poštivanje načela zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojoj djelujemo.
 • Primjenjivati ekološki prihvatljive tehnologije i procese kojima će se poboljšati kvaliteta pružanja usluga te smanjiti nepovoljne utjecaje na okoliš, a samim time i utjecati na kvalitetniji i zdraviji život.
 • Stalno osposobljavanje poslovodstva i zaposlenika u cilju razvijanja stručnosti .
 • Probuditi ekološku osviještenost kod građana i šire javnosti.
 • Pratiti i unaprjeđivati europske trendove kvalitete na području komunalnih djelatnosti.

 

Vizija

 • Odgajanje novih generacija u cilju budućeg skladnog djelovanja s okolinom, zadovoljenje korisnika naših usluga te zadovoljstvo samih djelatnika Društva.
 • Pružanje usluga na način zadovoljavanja potreba svih naših građana na obostrano zadovoljstvo.
 • Ravnomjerno razvijati okolinu u kojoj je ugodno živjeti i raditi.
 • U interakciji s našim Gradom i građanima učiniti Grad Čabar ljepšim i zdravijim za život.
 • Postati Društvo koje će svojim radom i pružanjem usluga postati prepoznatljivo kao društveno odgovorno.
TOP