Cjenik grobnih naknada

Cjenik grobnih naknada

Trg kralja Tomislava 9, 51306 Čabar
KLASA: 363-02/17-01/1
UR.BROJ: 2108-04/1-17-4

Čabar, 07. ožujka 2017.

Na temelju Odluke o izmjeni i dopuni odluke o visini grobnih naknada (Klasa: 363-02/17-01/1, Ur.br.: 2108-04/1-17-1) od 01. ožujka 2017. godine i prethodne suglasnosti gradonačelnika grada Čabra (Klasa: 363-01/17-01/04, Ur.br.: 2108-02/1-17-2 od 07. ožujka 2017. godine, donosim

 

CJENIK
GROBNIH NAKNADA

 

Članak 1.

Određuju se cijene jednokratne naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, godišnje grobne naknade i cijena izdavanja suglasnosti za izgradnju ili uređenje nadgrobnih spomenika i grobova, i to:

I.

a) Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje (s izgrađenim okvirom i prilaznim nogostupom - „novi dio groblja“) za osobe s prebivalištem na području grada Čabra iznosi:

 

Red. br. Vrsta grobnog mjesta Jed. mj. Iznos u kn (bez PDV-a) PDV Ukupni iznos
1. jednostruko grobno mjesto kom 2.400,00 600,00 3.000,00
2. dvostruko grobno mjesto kom 3.200,00 800,00 4.000,00

 

b) Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje (s izgrađenim okvirom i prilaznim nogostupom – „novi dio groblja“) za osobe koji nemaju prebivalište na području grada Čabra iznosi:

 

Red. br. Vrsta grobnog mjesta Jed. mj. Iznos u kn (bez PDV-a) PDV Ukupni iznos
1. jednostruko grobno mjesto kom 4.800,00 1.200,00 6.000,00
2. dvostruko grobno mjesto kom 6.400,00 1.600,00 8.000,00

 

c) Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje (bez izgrađenog okvira i nogostupa - „na starom dijelu groblja“) iznosi:

 

Red. br. Vrsta grobnog mjesta Jed. mj. Iznos u kn (bez PDV-a) PDV Ukupni iznos
1. jednostruko grobno mjesto kom 400,00 100,00 500,00
2. dvostruko grobno mjesto kom 600,00 150,00 750,00

 

c.1.) Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje (s izgrađenim okvirom - „na starom dijelu groblja“) iznosi:

 

Red. br. Vrsta grobnog mjesta Jed. mj. Iznos u kn (bez PDV-a) PDV Ukupni iznos
1. jednostruko grobno mjesto kom 800,00 200,00 1.000,00
2.. dvostruko grobno mjesto kom 1.200,00 300,00 1.500,00

 

d) Osobe koje nemaju prebivalište na području grada Čabra plaćaju naknadu za grobno mjesto „na starom dijelu groblja“ po cijeni uvećanoj za 50%.

 

II.

Godišnja grobna naknada (grobarina) iznosi:

 

Red.br. Vrsta grobnog mjesta Jed. mj. Iznos u kn (bez PDV-a) PDV Ukupni iznos
1. jednostruko grobno mjesto kom 40,00 10,00 50,00
2. dvostruko grobno mjesto kom 80,00 20,00 100,00
3. trostruko grobno mjesto kom 120,00 30,00 150,00
4. četverostruko grobno mjesto kom 160,00 40,00 200,00

 

III.

Visina naknade troškova pri izdavanju suglasnosti, uz izmjeru na lokaciji, izradu skica i nadzor, za izgradnju ili uređenje nadgrobnih spomenika i grobova iznosi:

 

Red.br. Vrsta usluge Jed. mj. Iznos u kn (bez PDV-a) PDV Ukupni iznos
1. uređenje i rekonstrukcija grobnog mjesta (popločenje nadgrobnog spomenika, izgradnja i uređenje betonskog okvira kpl 144,00 36,00 180,00
2. izgradnja nogostupa kpl 72,00 18,00 90,00
3. graviranje, postavljanje oznaka kpl 48,00 12,00 60,00

 

 

Članak 2.

Ovaj cjenik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, odnosno danom dobivene prethodne suglasnosti gradonačelnika na Odluku o visini grobnih naknada.

 

Čabar, 07.03.2017.

Uprava groblja
Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o.

Direktor:
Zvonimir Lipovac, dipl.oecc.                                                                         

TOP Skip to content