Cjenik za komunalni otpad

Cjenik za komunalni otpad

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o
Čabar, Trg kralja Tomislava 9
OIB: 58129032419

 Cjenik 2017.
 Cjenik 2018.
 Cjenik 2018. - izmjena
 Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (HRK-EUR)
TOP Skip to content