Impressum

Naziv: Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o
Sjedište: Čabar, Trg kralja Tomislava 9

Tvrtka upisana u trgovački registar:
Trgovački sud Rijeka, broj Tt-14/2945-14

MBS : 040325868
OIB :
58129032419

Žiro račun u :  Erste&Steiermärkische Bank d.d, Jadranski trg 3A, Rijeka
Broj računa: HR2924020061100698082
SWIFT/BIC : ESBCHR22

Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti
Osnivači/članovi društva : Grad Čabar
Nadzorni odbor : Duško Hobar, Zvonimir Lipovac , Franjo Pantar
Osoba ovlaštena za zastupanje : Valentin Šoštarić, direktor

Email : ktd@ktd-cabar.hr
Telefon :+385 51 821 505

Radno vrijeme :
Pon – Pet: 07:00 – 15:00 sati

Financije i računovodstvo
Sanja Štimac Ožbolt (sanja.stimac.ozbolt@ktd-cabar.hr)

Komunalni poslovi i grobne usluge
Dušanka Lokner (dusanka.sostaric@ktd-cabar.hr)

Sakupljanje i odvoz otpada, održavanje čistoće
Bojan Novak, Marin Markovčić, Kristian Janeš, Davor Žakić

Direktor
Valentin Šoštarić (valentin.sostaric@ktd-cabar.hr)

TOP