O društvu

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. za komunalne djelatnosti osnovano je travnju 2014. godine od strane jedinog osnivača Grada Čabra. Usmjereni smo na pružanje komunalnih i drugih usluga na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na našem području rada.

Predmet poslovanja društva čine sljedeće osnovne djelatnosti:

  • Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
  • Održavanje javnih površina
  • Održavanje čistoće javnih površina
  • Održavanje objekata
  • Održavanje groblja
  • Upravljanje grobljima
  • Održavanje nerazvrstanih cesta

Pravilnim gospodarenjem komunalnim otpadom, održavanjem javnih površina, uređenjem groblja uz smanjenje troškova i istovremeno očuvanje okoliša, očekivanja su korisnika naših usluga koja želimo ispuniti i poboljšati u našem poslovanju.

Misija

  • U suradnji s osnivačem, u okviru prenesenih ovlasti i djelovanja, osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti-gospodarenje komunalnim otpadom, održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina, održavanje groblja i ostalih povjerenih nam poslova i aktivnosti.
  • Uspostaviti kvalitetnu međusobnu komunikaciju sa sadašnjim i potencijalnim korisnicima naših usluga, djelatnicima poduzeća, lokalnom zajednicom i širom javnošću.
  • Zadovoljiti potrebe građana kvalitetnim pružanjem komunalnih i drugih usluga koje naše Društvo pruža u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima, uz maksimalno poštivanje načela zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojoj djelujemo.
  • Primjenjivati ekološki prihvatljive tehnologije i procese kojima će se poboljšati kvaliteta pružanja usluga te smanjiti nepovoljni utjecaji na okoliš, a samim time i utjecati na kvalitetniji i zdraviji život.
  • Stalno osposobljavanje poslovodstva i zaposlenika u cilju razvijanja stručnosti .
  • Probuditi ekološku osviještenost kod građana i šire javnosti.
  • Pratiti i unaprijeđivati europske trendove kvalitete na području komunalnih djelatnosti.

Vizija

  • Odgajanje novih generacija u cilju budućeg skladnog djelovanja s okolinom, zadovoljenje korisnika naših usluga te zadovoljstvo samih djelatnika Društva.
  • Pružanje usluga na način zadovoljavanja potreba svih naših građana na obostrano zadovoljstvo.
  • Ravnomjerno razvijati okolinu u kojoj je ugodno živjeti i raditi.
  • U interakciji s našim Gradom i građanima učiniti Grad Čabar ljepšim i zdravijim za život.
  • Postati Društvo koje će svojim radom i pružanjem usluga postati prepoznatljivo kao društveno odgovorno.
TOP Skip to content