Obavijest o načinu prigovora potrošača

Obavijest o načinu prigovora potrošača

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o.
Čabar, Trg kralja Tomislava 9
OIB: 58129032419
Tel/Fax: +385 51 821 505
e-mail:
ktd@ktd-cabar.hr
Čabar, 29. prosinca 2014.

 

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Sukladno članku 10. stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14) objavljujemo da korisnici usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada mogu iznositi svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu ili izdani račun na način podnošenja pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, kao i u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Rok prigovora na račun iznosi 15 dana od dana izdavanja računa.

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. dužno je u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

Adresa za dostavu prigovora:
KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o.
51306 Čabar, Trg kralja Tomislava 9;
e-mail:
ktd@ktd-cabar.hr;
Fax: +385 51 821 505;

Direktor KTD ČABAR:
Zvonimir Lipovac, dipl.oecc.

TOP Skip to content
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/creatorv/public_html/ktd-cabar.hr/wp-includes/functions.php on line 5279