Popis naselja

Popis naselja

POPIS NASELJA I ULICA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
MJESNI ODBOR NASELJE ULICE
GEROVO

Gerovo

 

Gerovski Kraj

Hrib

Mali Lug

Smrečje

Vode

E. Kvaternika, Klaonička, Ognjišće, Partizanska, Pilanska, Podplanica, Riječka ulica, Snježnička, B.Š. Adamića, Vodovodna, Zagrebačka, Žrtava fašizma,
Kraj, PodšešjeSkednariSvetogorski put, Petra Klepca

Paludje, Školska ulica

Vode

TRŠĆE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tršće

Srednja Draga

Selo

Ravnice

Prhci

Makov Hrib

Lazi

Frbežari

Crni Lazi

Vrhovci

Kraljev Vrh

Sokoli

Drašce, Hrib, Ivana Kovača, Matije Gupca, Narodnog oslobođenja, Partizanski put, Školska, Trg slobode, Vodovodna

Srednja Draga

Selo

Ravnice

Prhci

Makavska ulica, Pilanska, Prhutarska ulica, Šumarska, Vikend naselje

Lazi

Frbežari

Arhi, Mihelči, Crnolaška, Pčelarska

Vrhi, Vrhi Donji, Petrini, Legi, Ponikve

Kraljev Vrh

Sokoli

PREZID

Prezid

Kozji Vrh

Braće Žagar, Goranska, Kamonje, Mlake, Partizanski put, Školska, Vatrogasna, Zbitke

Kendi, Šumarska, Žalosni Vrh

ČABAR

Čabar

Tropeti

Gornji Žagari

Parg

Gorači

I.G. Kovačića, Narodnog oslobođenja, F.O. Velikog, Trg kralja Tomislava, Petra Zrinskog, Zaobilaznica, Vatrogasna, Žrtava fašizma

Tropeti

Bošli, Kukci, Loknari, Osilniki

Čabarska ulica, Meteorološka ulica, Stara cesta

Majer

PLEŠCE

Plešce

Zamost

Mandli

Smrekari

Muhvić Antuna, Jurja Gašparca

Zamost

Antuna Muhvića, Lagerska ulica

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o.

 

 

TOP Skip to content