Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

Sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada

Sustav sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada zasnovan je na sakupljanju otpada kojeg stanovništvo i pravne osobe odlažu u standardne posude zapremnine 120, 240 i 360 litara i kontejnere zapremnine 770 i 1100 litara.

Sakupljanje otpada odvija se prema tjednom rasporedu za pojedina naselja, ulice i područja.

Djelatnost sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada organizirana je na način da u potpunosti pokriva sakupljanje i odvoz otpada sa područja Mjesnih odbora: Tršće (ponedjeljkom), Gerovo (utorkom), Prezid (srijedom), Čabar i Plešce (četvrtkom).

Važno je znati:

 • korisnici usluga dužni su posude za komunalni otpad držati čistima, čuvati od oštećenja i otuđivanja
 • potrebno je omogućiti isporučitelju usluge pristup do posuda za komunalni otpad u vremenu od 7 sati ujutro u dane određene rasporedom organiziranog prikupljanja i odvoza otpada
 • otpad iz kućanstva koji se nalazi u posudama koje nisu označene logom GRADA ČABRA neće se odvoziti
 • posude za otpad ne smiju biti vezane lancem, konopcem ili na neki drugi način, jer se time onemogućava utovar otpada u vozilo
 • korisnici su dužni skupljati i držati otpad u posudama na vlastitom prostoru, u ili ispred stambenog objekta u kojem stanuju
 • posude moraju biti postavljene na način koji omogućava njihovo nesmetano korištenje i pristup komunalnom vozilu
 • u posude se ne smije odlagati: tekuće ili polutekuće tvari, kamenje, zemlja, građevinski materijal ili otpad, metalni predmeti, opasne tvari (električni i elektronički otpad, baterije, akumulatori, auto gume, otpadna motorna ulja, kiseline, ambalaža od herbicida i sl.), žeravica ili vrući pepeo, uginule životinje, životinjski ostaci i izmeti, granje, otpad iz vrta, i sl. Ukoliko korisnik u posude odlaže navedene nedopuštene tvari odgovara davatelju usluga za nastalu štetu
 • korisnici su dužni na predviđeni dan odvoza iznijeti posude ili vreće za otpad na pristupno mjesto ispred ulaza svojih objekata, odnosno na javnu površinu (na vidno mjesto) što bliže kolniku ili nogostupu, i smjestiti ih na način da ne ometaju javni promet i ugrožavaju sigurnost pješaka i vozila. Posude za otpad treba smjestiti na način koji omogućava lakše rukovanje s njima prilikom utovara
 • korisnici ne smiju rasipati komunalni otpad, onečišćivati prostor oko posuda za otpad te oštećivati posude
 • korisnici su dužni omogućiti pristup radnicima davatelja usluge radi pražnjenja posuda za otpad u predviđene dane odvoza
 • svi korisnici su obvezni preuzeti od davatelja usluga standardizirane posude za otpad

cjenik odvoza otpada    kalendar odvoza otpada    popis naselja za odvoz    kako odvajati otpad    kako reciklirati

TOP Skip to content
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/creatorv/public_html/ktd-cabar.hr/wp-includes/functions.php on line 5373