UA-74111197-1

Upravljanje grobljima

Svim grobljima na području grada Čabra upravlja Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o.

Groblja na području grada Čabra su groblja u Čabru, Gerovu, Prezidu, Tršću, Plešcima i Hribu, a koja se, u odnosu na površinu koju zauzimaju, svrstavaju u mala groblja.

Prostor groblja i prateće građevine groblja su: površine za ukop, glavne staze, mrtvačnice s manjim parkiralištem, kolni i pješački prilazi, prilazni putovi do glavnog ulaza, sporedni putovi s prostorom za postavu posuda za otpad.

Upravljanje grobljima značajna je djelatnost K.T.D. koja se obavlja i razvija sukladno zakonskim odredbama i potrebama stanovništva s područja grada Čabra.

Uprava groblja obavlja sljedeće aktivnosti:

 • utvrđuje raspored grobnih mjesta,
 • dodjeljuje grobna mjesta na korištenje,
 • vrši naplatu godišnje grobne naknade,
 • predlaže godišnji program održavanja groblja,
 • vodi brigu o uređenju i održavanju groblja te održavanju pratećih građevina i komunalne infrastrukture,
 • vodi grobnu evidenciju,
 • predlaže gradonačelniku cjenik, odnosno visinu naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta i godišnju visinu naknade za korištenje grobnih mjesta,
 • obavlja ostale poslove po nalogu gradonačelnika.

Poslovi održavanja groblja obavljaju se na način i u svrhu održavanja groblja urednim i primjerenim njegovoj namjeni.

Poslovi održavanja groblja su:

 • košenje,
 • orezivanje stabala, niskog raslinja i ukrasnog bilja,
 • održavanje zelenila,
 • čišćenje staza, prilaznih putova i okoliša od otpada,
 • čišćenje snijega u zimskim uvjetima sa staza, stepeništa te prilaza grobljima i posudama za otpad,
 • bojanje mrtvačnica,
 • bravarski, vodoinstalacijski, krovopokrivački, elektro i dr. radovi održavanja zgrada mrtvačnica, ograda, ulaza i sl.,
 • skupljanje i odlaganje otpada;
 • sanacija i dogradnja ogradnih i unutarnjih zidova groblja,
 • proširenje polja za ukop s izradom okvira,
 • dogradnja i uređenje okoliša mrtvačnica,
 • uređenje glavnih staza između grobnih polja

 

cjenik grobnih naknada   odluka grobnih naknada    odluka o grobljima   pravilnik o ponašanju na grobljima    kućni red mrtvačnica

TOP